روان درمانی فردیروانکاوی

افسانه هايی در مورد خشم

افسانه هايی در مورد خشم

افسانه اول

خشم موروثی است : يك مورد بدفهمی يا افسانه درباره خـشم و طريقه ای كه افراد آنرا نشان می دهند اينست كه خشم ارثی است و غيرقابـل تغيير. بهر حال شواهد و مداركی كه بر اساس مطالعات بدست آمده مشخص ميكند كه افراد با يـك سـری روشـهای ويـژه ابـراز خـشم بـدنيا نمی آينـد. همچنين اين مطالعات مشخص می نمايد كه شيوه ابراز خشم رفتاری اكتسابی است و در نتيجه اصلاح شيوه ابراز خشم غيرممكن نيست.

افسانه دوم

خشم خودبه خود به پرخاشگری می رسـد. بـر مبنـای ايـن بـاور نادرست تنها راه موثر برای ابراز خشم از طريق پرخاشگری است. بـه هر روی برای ابراز خشم راههای سازنده و جسورانه ديگری نيز وجـود دارند. مـديريت موثر خشم شامل كنترل بالا رفتن ميزان خشم بوسيله آموزش مهارتهاي دفاع از حق خود، تغییر با خود سخن گفتن منفی و سـتيزه جويانـه، بـه چـالش كشيدن باورهای نامعقول و بكارگيری مجموعه ای از روشـها و اسـتراتژيهـای رفتاريست.
اين مهارتها، تكنيكها و استراتژيها در فصول بعدي مورد بحث قـرار خواهنـد گرفت.

افسانه هاي در مورد خشم

افسانه سوم

اگر می خواهی به آنچه كـه می خـواهی برسی، بايد پرخاشـگر باشی. بسياری از مردم دفاع از حق خود را بـا پرخـشاگری اشـتباه می گيرنـد. هدف از پرخاشگری تسلط، آزار و آسيب رساندن به ديگريست تا به هر قيمت ممكن پيروز ميدان شد. برعكس هدف از حاضر جوابی و دفاع از حق خود ابرازاحساسات ناشی از خشم به روشی محترمانه نسبت به سـاير افـراد ميباشـد. شما هنگامی كه به اين روش احساساتتان را ابراز می كنيد كسی را سـرزنش و‌ يا تهديد نخواهيد كرد و در نتيجه احتمال آسيب احساسی به حـداقل ممكـن ميرسد.

افسانه چهارم

تخيله خشم هميشه لـذت بخـش اسـت. سـاليان سـال بـاوری همه گير بود مبنی بر اينكه اظهار پرخاشگرانه خشم از قبيـل فريـاد زدن و يـا مشت زدن بر روی بالش برای حفظ سلامتی مفيد است. ولی بر اساس مطالعات مشخص شده است كه افرادی كه خشم خود را بـا روشـهای پرخاشـگرانه آزاد می كنند به آسانی خشمگين می شوند. بعبارت ديگر رها سازی خشم از طريق روشهای پرخاشگرانه باعث تقويت و تحكيم رفتار پرخاشگرانه می شود.

نیاز به مشاوره حضوری دارید ؟!

اگر نیاز به مشاوره حضوری دارید می توانید با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ با پزشک و روانشناس متخصص ٬ دکتر حسین موسی زاده  مستقیما تماس حاصل فرمایید و با نحوه مشاوره ایشان آشنا شوید ٬ در صورت تمایل به رزرو وقت ملاقات با منشی دفتر مورد نظر واقع در تهران و یا کرج با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید 

نیاز به مشاوره در منزل دارید ؟!

اگر ترجیح می دهید که  مشاوره در منزل شما صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید

نیاز به مشاوره تلفنی یا مشاوره تصویری دارید ؟! 

 اگر ترجیح می دهید مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی یا تصویری از طریق برنامه هایی نظیر Whatsapp IMO Skype و .. صورت گیرد ٬ برای تعیین نوبت و هماهنگی می توانید با شماره ۰۹۰۱۶۵۳۲۸۲۸ تماس حاصل فرمایید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Call Now Buttonدریافت وقت مشاوره